Premiere of „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” — PERFORMANCE BY MIMO GARCIA, based on his book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“

PERFORMANCE BY MIMO GARCIA — „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” based on the book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“, a book by Mimo Garcia, dedicated to his late grandmother Slavka Lesidrenska, containing her and his poetry.

Премиера на „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци” — ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ, базиран на книгата му „Баба и внук — подбрани опити за поезия”

ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ — „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци”, базиран на книгата „Баба и внук — подбрани опити за поезия”.Книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове. „Пърформансът „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове Continue reading Премиера на „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци” — ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ, базиран на книгата му „Баба и внук — подбрани опити за поезия”

Литературно четене в Американ Корнър София (15.12.2022 година)

Мимо Гарсия чете от книгата си „Баба и внук – подбрани опити за поезия“ в Американ Корнър София на 15 декември 2022 година
Победа Милева и посетители на литературното четене в Американ Корнър София държат книгата на Мимо Гарсия „Баба и внук – подбрани опити за поезия“ на 15 декември 2022 година

Видео представяне на „Баба и внук – подбрани опити за поезия“

Разяснение за корицата

Сигурно Ви е странно защо на корицата ни пише „побрани опити“, а самата книга се казва „подбрани опити“. Това е своеобразна игра с думите от наша страна, защото зад корицата са побрани подбраните опити.Мотивацията за тази идея се зароди от желанието Continue reading Разяснение за корицата

„Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“, a book by Mimo Garcia, dedicated to his late grandmother Slavka Lesidrenska, containing her and his poetry, can now be read [in Bulgarian]

„Баба и внук – подбрани опити за поезия“ вече може да бъде прочетена! Новата книга на Мимо Гарсия е посветена на покойната му баба Славка Лесидренска и съдържа нейни и негови стихове

Новата книга на Мимо Гарсия „Баба и внук – подбрани опити за поезия“ вече може да бъде прочетена! Тя е посветена на покойната му баба Славка Лесидренска и съдържа нейни и негови стихове. ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ: https://babaivnukpodbraniopitizapoezia.mimo.bg/knigata

Добре дошли в сайта на „Баба и внук – подбрани опити за поезия“ — книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове

Добре дошли в сайта на „Баба и внук – подбрани опити за поезия“ — книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове.