Premiere of „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” — PERFORMANCE BY MIMO GARCIA, based on his book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“

PERFORMANCE BY MIMO GARCIA — „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” based on the book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“, a book by Mimo Garcia, dedicated to his late grandmother Slavka Lesidrenska, containing her and his poetry.

Премиера на „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци” — ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ, базиран на книгата му „Баба и внук — подбрани опити за поезия”

ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ — „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци”, базиран на книгата „Баба и внук — подбрани опити за поезия”.Книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове. „Пърформансът „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове Continue reading Премиера на „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци” — ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ, базиран на книгата му „Баба и внук — подбрани опити за поезия”