ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ — „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци”, базиран на книгата „Баба и внук — подбрани опити за поезия” / PERFORMANCE BY MIMO GARCIA — „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” based on the book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“

ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ — „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци”, базиран на книгата „Баба и внук — подбрани опити за поезия”.
Книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове.
***
PERFORMANCE BY MIMO GARCIA — „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” based on the book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“, a book by Mimo Garcia, dedicated to his late grandmother Slavka Lesidrenska, containing her and his poetry.


„Пърформансът „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци” цели да отведе слушателите на своеобразно пътешествие към самите тях, макар изначално поканата да съдържа отправната точка: нека се срещнем с една БАБА и с един ВНУК.

Пърформансът е изграден чрез стиховете на една БАБА (Славка) и един ВНУК (Мимо), ала същевременно предоставя възможност всеки да добавя от себе си нови истории, нови поуки…
През поезията на двамата също така се представя онова, което е важното, а именно любовта, която не бива да зависи от „какво ще кажат хората“.

Пърформансът включва различни звуци, които по принцип ни разсейват в ежедневието, защото сами избираме да не се вслушваме в онези, за които ние сме важни.

*Любимият инструмент на Славка – пианото – поради финансови причини е заменен с йоника.“


Пърформансът в SoundCloud

Пърформансът в YouTube