„Баба и внук – подбрани опити за поезия“ вече може да бъде прочетена! Новата книга на Мимо Гарсия е посветена на покойната му баба Славка Лесидренска и съдържа нейни и негови стихове

Новата книга на Мимо ГарсияБаба и внук – подбрани опити за поезия“ вече може да бъде прочетена! Тя е посветена на покойната му баба Славка Лесидренска и съдържа нейни и негови стихове.

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ: https://babaivnukpodbraniopitizapoezia.mimo.bg/knigata

Корица на „Баба и внук - подбрани опити за поезия“ - Книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове
Корица на „Баба и внук – подбрани опити за поезия“ – Книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове
Мимо Гарсия държи книгата си „Баба и внук – подбрани опити за поезия“, посветена на покойната му баба Славка Лесидренска
Мимо Гарсия държи книгата си „Баба и внук – подбрани опити за поезия“, посветена на покойната му баба Славка Лесидренска