Разяснение за корицата

Сигурно Ви е странно защо на корицата ни пише „побрани опити“, а самата книга се казва „подбрани опити“. Това е своеобразна игра с думите от наша страна, защото зад корицата са побрани подбраните опити.
Мотивацията за тази идея се зароди от желанието ни, тъй като самата книга е по тъжен повод, да опитаме да Ви усмихнем още от начало, все пак сигурни сме Славка иска хората да са щастливи, докато си я спомнят/научават за нея.