ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ — „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци”, базиран на книгата „Баба и внук — подбрани опити за поезия” / PERFORMANCE BY MIMO GARCIA — „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” based on the book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“

ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ — „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци”, базиран на книгата „Баба и внук — подбрани опити за поезия”.Книга на Мимо Гарсия за покойната му баба Славка Лесидренска, съдържаща нейни и негови стихове.***PERFORMANCE BY MIMO … Продължете с четенето на ПЪРФОРМАНС НА МИМО ГАРСИЯ — „(О)познай БАБА И ВНУК през стихове & звуци”, базиран на книгата „Баба и внук — подбрани опити за поезия” / PERFORMANCE BY MIMO GARCIA — „Meet GRANDMOTHER AND GRANDSON through poems & sounds” based on the book „Grandmother and grandson – selected attempts at poetry“