„Баба и внук – подбрани опити за поезия“ вече може да бъде прочетена! Новата книга на Мимо Гарсия е посветена на покойната му баба Славка Лесидренска и съдържа нейни и негови стихове

Новата книга на Мимо Гарсия „Баба и внук – подбрани опити за поезия“ вече може да бъде прочетена! Тя е посветена на покойната му баба Славка Лесидренска и съдържа нейни и негови стихове. ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ: https://babaivnukpodbraniopitizapoezia.mimo.bg/knigata